Remont przejścia-mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo
Redaktor: Administrator   
Dodano: 09.12.2016 r.
 logo_mswia.png  Remont przejścia-mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo  herb_gminy.gif

 

Inwestor: Gmina Fabianki
Instytucja udzielająca dotacji:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wartość projektu:
88.240,00 PLN
Dotacja celowa MSWiA:
70.000,00 PLN (79%)
Wkład własny Gminy Fabianki:
18.240,00 PLN
Termin realizacji:
listopad 2016 r.


     Remont przejścia-mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo objął wymianę podpór, montaż dwóch dźwigarów, budowę płyty pomostu, montaż elementów wyposażenia i adaptację dojazdów oraz umocnienia skarp rzeki. Dzięki przeprowadzonym pracom poprawił się stan techniczny mostku, dojazd do niego oraz bezpieczeństwo użytkowania. Na realizację zadania wójt Zbigniew Słomski pozyskał dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 70 tys. zł, co pozwoliło sfinansować 79% kosztów remontu.
 
 
     
 

Odsłon: 1145