Przebudowa dróg gminnych Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Górny
Redaktor: Administrator   
Dodano: 18.07.2016 r.
Przebudowa dróg gminnych Bogucin – Witoszyn Stary – Witoszyn Nowy – Szpetal Górny
na terenie gminy Fabianki
 
 
Beneficjent: Gmina Fabianki
Partner: Powiat Włocławski
Program wsparcia: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Instytucja wdrażająca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wartość projektu: 2 413 363,92 zł
Dofinansowanie Wojewody: 1 206 681,00 zł (50%)
Dofinansowanie Powiatu Włocławskiego: 132 735,12 zł (5,5%)
Wkład własny Gminy Fabianki: 1 073 947,80 zł (44,5%)
Termin realizacji: sierpień – listopad 2016 r.
 
Przebudowa obejmie modernizację nawierzchni dróg i poboczy, ale również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2713C, budowę odcinków chodników i ścieżki rowerowej, budowę zatoki autobusowej z peronem i przejścia dla pieszych z azylem oraz odtworzenie rowów przydrożnych. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy parametrów technicznych dróg, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów, zwiększenia płynności ruchu i poprawy lokalnej spójności komunikacyjnej. Jest to pierwsza tzw. schetynówka w gminie Fabianki.  
 
 
         
         
 

Odsłon: 2567