XI sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 02.12.2015 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zaprasza na posiedzenie XI sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji Rady Gminy:
a) Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2015 r.,
b) Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2015 r.
4. Informacja Wójta z bieżącej działalności oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Fabianki.
5. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Fabianki – rok szkolny 2014/2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r.,
2) zmian do budżetu na 2015 rok,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”.
8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak           

 

Odsłon: 1939