Książka Naszych Marzeń
Redaktor: Administrator   
Dodano: 23.11.2015 r.
     ksiazki.gifW 2015 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki jest realizowany Rządowy program „Książka Naszych Marzeń”, który umożliwia im zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wpłynie na rozwój ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
    W ramach programu biblioteki szkolne mogą zakupić książki, które nie są podręcznikami. Książki te są wybierane przez uczniów. Mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika, otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.
 
    Przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.
 
   Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Książka Naszych Marzeń” jest zapewnienie przez gminę 20% wkładu własnego. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi 6.200,00 zł, natomiast przewidziany wkład własny to kwota 1.560,00 zł. Łączny koszt zakupu książek, o które wzbogacą się szkolne biblioteki to kwota 7.760,00 zł, środki te zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.
 
 
Podział tych kwot pomiędzy poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
 
 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres

Koszt całkowity

Kwota dotacji

Finansowy
wkład własny

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cypriance

Cyprianka 107
87-811 Fabianki

1.630,00 zł

1.300,00 zł

330,00 zł

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach

Fabianki 1
87-811 Fabianki

1.625,00 zł

1.300,00 zł

325,00 zł

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego
w Szpetalu Górnym

Szpetal Górny
ul. Szkolna 1
87-811 Fabianki

1.625,00 zł

1.300,00 zł

325,00 zł

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie

Świątkowizna 25
87-811 Fabianki

1.250,00 zł

1.000,00 zł

250,00 zł

5.

Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie

Nasiegniewo 68
87-811 Fabianki

1.630,00 zł

1.300,00 zł

330,00 złOdsłon: 2269