Zakaz palenia liści i wypalania traw
Redaktor: Administrator   
Dodano: 16.11.2015 r.
uwaga.jpg     Przypominamy, że palenie liści i wypalanie traw na posesji jest zabronione. Tlące się ogniska niejednokrotnie powodują uciążliwe zadymienie sąsiednich posesji. Dym może ograniczyć widoczność i spowodować zagrożenie dla jadących samochodów, a nagły podmuch wiatru spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia. Kary za wypalanie traw czy palenie liści ustanawia wiele aktów prawnych, w tym kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, ustawa o odpadach, ustawa o lasach.
    Zgodnie z ich treścią za czyny te grozi kara grzywny, aresztu, ograniczenia wolności, nagany. Odpady zielone odbierane są przez firmę odbierającą odpady komunalne, wystarczy zapakować je w brązowy worek i wystawić w terminie odbioru odpadów zmieszanych. Można je również gromadzić w domowych kompostownikach bądź przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Wilczeńcu Fabiańskim. Dbajmy o czyste powietrze!

Odsłon: 1974