Trwają prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki  prosimy o wypełnienie ankiet
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.09.2015 r.
baner_pgngf.png      Trwają prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki. Obecnie prowadzimy ankietowanie Mieszkańców i Przedsiębiorców z terenu gminy w celu zebrania miarodajnych danych potrzebnych do diagnozy sytuacji i określenia działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Ponieważ prawidłowa diagnoza jest podstawą opracowania skutecznego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, uprzejmie prosimy Mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze działające na jej obszarze, które jeszcze nie dostarczyły do Urzędu Gminy wypełnionych ankiet, o uczynienia tego do dnia 20 września br. Formularze ankiet można pobrać tutaj oraz u sołtysów.

Wypełnione ankiety można przekazywać sołtysom lub bezpośrednio do Urzędu Gminy do Pani Moniki Amendy (I piętro, pokój nr 10). W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (54) 251-72-38 lub (54) 251-72-40. Dane uzyskane na podstawie zebranych ankiet mają charakter poufny i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki. Wobec pojawiających się pytań, informujemy, że zbieranie danych nie jest związane z żadnymi kosztami lub podatkami dla Mieszkańców.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
• zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Będzie on również dokumentem niezbędnym do ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych lub programów krajowych na realizację projektów takich jak wymiana źródeł ciepła, instalacja odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła itp.) u odbiorców indywidualnych i na obiektach użyteczności publicznej, budowa dróg i ścieżek rowerowych czy termomodernizacja budynków.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej!


Odsłon: 1442