Gmina Fabianki w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławka
Redaktor: Administrator   
Dodano: 27.08.2015 r.
      W dniu 21 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Włocławek podpisane zostało Porozumienie w sprawie wdrażania założeń polityki terytorialnej w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Ze strony Gminy Fabianki Porozumienie podpisał Wójt Zbigniew Słomski. Pozostałymi sygnatariuszami są: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Miasto Kowal, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Włocławek i Gmina Kowal. Podczas spotkania dokonano również wyboru zarządu OSI Włocławka.
     Porozumienie stanowi sformalizowanie współpracy wymienionych wyżej samorządów w realizacji polityki terytorialnej – istotnego instrumentu wdrażania funduszy unijnych 2014-2020, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
       Dla Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka opracowywana jest strategia, której integralną część stanowi lista projektów zgłoszonych przez poszczególne samorządy do dofinansowania z nowych funduszy europejskich. Również Gmina Fabianki przedstawiła swoje propozycje projektów dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowy ścieżek rowerowych, a także projekty edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz projekt z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Są to obszary przewidziane do wsparcia ze środków unijnych wyłącznie w formule polityki terytorialnej. Strategia Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka zostanie we wrześniu br. poddana pod konsultacje społeczne, o czym poinformujemy mieszkańców Gminy Fabianki.

Odsłon: 1423