O Funduszach unijnych dla innowacyjnych przedsiębiorców
Redaktor: Administrator   
Dodano: 27.08.2015 r.
baner_cykl_spotkan_fundusze_ue.jpeg     Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do przedsiębiorców pn. „Środa z Funduszami na projekty B+R oraz innowacje”. Spotkanie odbędzie się 2 września 2015 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, w godzinach od 10:00 do 13.30.
     Na spotkaniu omówione zostaną działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i programów krajowych skierowane do przedsiębiorców. Moment jest na to odpowiedni, ponieważ powstał dokument - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który określa na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w okresie do 2023 r.
     
     Pomoc w ramach programów operacyjnych dedykowana jest głównie tym, którzy mają pomysł na innowacje i do jej realizacji potrzebują pomocy ze strony uczelni albo instytutów naukowo-badawczych w zakresie stworzenia nowych rozwiązań. Ale nie tylko. Będą nowe instrumenty zwrotne na budowę elektrowni pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych czy też wprowadzenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.
 
     Wprawdzie w ramach RPO WK-P jeszcze nie są prowadzone nabory, jednak dobrze jest mieć wiedzę na temat tego co czeka nas w najbliższym czasie i na jakiego rodzaju pomoc można liczyć. Natomiast trwają już nabory w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc na współpracę z jednostkami naukowo badawczymi, czy też stworzenie własnego laboratorium służącemu prowadzania prac badawczych albo świadczeniu takich usług na rzecz innych przedsiębiorstw.
 
    Będzie też wsparcie dla przedsiębiorstw na budowę szerokopasmowego internetu na terenach, gdzie komercyjna realizacja takich projektów jest nierentowna. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w potkaniu pod numerem telefonu (56) 62-18-486. Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.mojregion.eu/index.php/sroda-z-funduszami-dla-przedsiebiorstw-na-projekty-br-oraz-innowacje

Odsłon: 1405