Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki
Redaktor: Administrator   
Dodano: 28.07.2015 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki
został przyjęty uchwałą Rady Gminy Fabianki nr XVII/123/2016 z dnia 8 września 2016 r.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy Fabianki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest również realizacja na obszarze gminy celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
• zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
     
      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskał pozytywną opinie Zespołu Doradców Energetycznych działającego przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
    W Planie ujęto projekty dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, rozwoju odnawialnych źródeł energii itp. Ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie oraz zmniejszenie kosztów energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ułatwi też samorządowi gminy, podmiotom gospodarczym i mieszkańcom ubieganie się o zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację powyższych przedsięwzięć.
 
                   
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki powstał z 50% dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
baner_wfosigw.jpg
 

Odsłon: 2876
Zmieniony ( 18.04.2017 r. )