Przebudowa drogi gminnej Chełmica Mała - Skórzno - 2014
Redaktor: Administrator   
Dodano: 31.10.2014 r.
Inwestor: Gmina Fabianki
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi Chełmica Mała - Skórzno
Okres realizacji: sierpień - październik 2014 r.
Wartość inwestycji:  218.592,77 zł
Wykonawca robót
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „KOBYLARNIA” S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
 
Cel inwestycji: Inwestycja obejmuje przebudowę drogi, polegającą na wyrównaniu istniejącej podbudowy i wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 800 mb. Przebudowa dofinansowywana z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej – w kwocie 109.296,38 zł. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego dróg gminnych,  wzrostu bezpieczeństwa na drogach gminnych,  zapewnienia spójności komunikacyjnej gminy z drogami wojewódzkimi i powiatowymi oraz zmniejszy się liczba wypadków drogowych. W znacznej mierze poprawi się sytuacja komunikacyjna, a także  ulegną redukcji istniejące problemy związane z dojazdem rolników do pól uprawnych.  Znacząco poprawi się komfort jazdy uczestników ruchu, zmieniejszą się utrudnienia z dojazdem mieszkańców gminy i regionu oraz przedsiębiorców.
 
     
 

Odsłon: 2963