XXXI sesja Rady Gminy w VI kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 18.02.2014 r.
tbl_rada.gif        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Przewodnicząca Rady Gminy Fabianki uprzejmie zaprasza na XXXI sesję Rady Gminy Fabianki w VI kadencji, która odbędzie się dnia 19 lutego 2014 r. o godz. 17.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i powitanie zaproszonych gości:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) powołanie sekretarza sesji.
2. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
a) odczytanie tekstu i zgłaszanie uwag,
b) przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok:
a) dyskusja
b) przegłosowanie projektu uchwały.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
a) dyskusja
b) przegłosowanie projektu uchwały.
5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca         
Rady Gminy  Fabianki    
Ewa Szczepańska        


Odsłon: 2627