Zapisy na szkolenia w ramach Programu Operacyjnego RYBY
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.01.2014 r.
       logo_po_ryby.gifW związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach:
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- sektor publiczny
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy

Stowarzyszenie zaprasza do udziału w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie. Na szkolenie zapisać się można telefonicznie bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 30 stycznia br. Serdecznie zapraszamy.

Odsłon: 1664