Inwestycje - rok 2009

 

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

 1. Budowa wodociągów na terenie gminy
 2. Budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 3. Budowa chodnika w Chełmicy Cukrownii
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin
 5. Przebudowa drogi gminnej Chełmica Duża-Chełmica Mała-Skórzno
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulin
 7. Przebudowa drogi gminnej Nasiegniewo-Świątkowizna
 8. Przebudowa drogi gminnej Uniechowo-Krępiny
 9. Przebudowa drogi gminnej Nowy Witoszyn - Witoszyn Stary
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Duża
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szpetal Górny - ul. Sosnowa
 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka
 13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisek
 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szpetal Górny
 15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzeczewo Stare
 16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skórzno
 17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fabianki
 18. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy
 19. Remont elewacji budynku Urzędu Gminy
 20. System ostrzegania - zakup i montaż syren akustycznych
 21. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Cypriance
 22. Budowa szalet oraz natrysku przy istniejacych barakach
 23. Budowa kanalizacji w Szpetalu Górnym ul. Sadowa - projekt
 24. Oświatlenie dróg
 25. Założenie lamp w miejscowości Fabianki
 26. Wymiana rur wodociągowych azbestowych
 27. Przebudowa przyłącza energetycznego do stadionu w Chełmicy-Cukrowni
 28. Budowa kanalizacji Fabianki-Bogucin - wykonanie projektu

Odsłon: 2058