Inwestycje - rok 2005
 1. Budowa sieci wodociągowej Wilczeniec Fabiański - wykonanie dokumentacji projektowej
  Wartość zadania: 24.738,77zł
 2. Budowa drogi gminnej Chełmica Duża – Chełmica Mała - etap I
  Całkowita wartość zadania: 212.888,66 zł
  Wartość robót w 2005 r.: 206.637,95 zł
  Wartość robót do poniesienia w 2006 r.: 6.250,07 zł
 3. Przebudowa drogi gminnej Nasiegniewo-Świątkowizna
  Wartość zadania: 165.215,99 zł
 4. Budowa drogi w Wilczeńcu Fabiańskim
  Wartość zadania: 78.922,89 zł
 5. Budowa drogi Chełmica Mała – Uniechowo
  Wartość zadania: 28.613,91 zł
 6. Budowa drogi Szpetal Górny - Osiek
  Wartość zadania: 35.995,59 zł
 7. Budowa chodnika Chełmica-Cukrownia - Cyprianka
  Wartość zadania: 60.033,68
 8. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Stary Witoszyn
  Wartość zadania: 11.045,46 zł
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej Szpetal Górny – kontynuacja
  Wartość zadania: 33.932,53 zł
 10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fabianakch o Qśrd 222 m3 - etap II
  Wartość całkowita zadania:
  Środki ZPORR: 60%
  Środki budżetu państwa: 10%
  Środki własne: 30%
 11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym
  Całkowita wartość zadania: 1.203.002,18 zł
  Środki ZPORR i budżetu państwa: 901.793,87 zł
  Środki własne: 300.293,32 zł
 12. Rozbudowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym z obiektami towarzyszącymi w Fabiankach.
  Wartość wykonanych robót: 578.717,82 zł
 13. Przebudowa boiska gminnego w miejscowości Chełmica-Cukrownia - etap I i II - dokumentacja projektowa
  Wartość zadania: 6.900,00 zł
 14. Zakup wysokociśnieniowej maszyny do udrażniania i czyszczenia kanalizacji
  Wartość zadania: 44.975,30 zł
  Wartość pompy: 4.880,00 zł
  Sprzęt został zakupiony na potrzeby ZGK w Fabiankach.
 15. Zakup agregatu prądotwórczego Aparat przenośny marki Honda zakupiono na potrzeby ZGK
  Wartość agregatu: 7.120,00 zł
 16. Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni w Fabiankach
  Wartość pompy: 10.991,98 zł.
 17. Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym
  Wartość zadania: 80.252,16 zł
 18. Zakup pomp ściekowych na pompownie strefową w Nasiegniewie
  Wartość pomp: 3.969,37 zł
 19. Zakup zestawu naprawczego pogotowia wod-kan
  Wartość zestawu: 4.499,00 zł
 20. Zakup samochodu dla OSP Nasiegniewo
  Wartość samochodu z wyposażeniem: 39.950,00 zł

Odsłon: 2370