Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cypriance
Redaktor: Administrator   
Dodano: 15.10.2010 r.
 
logo_ue.jpg
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w CyprianceBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cypriance logo_prow.jpg


Wartość całkowita projektu po przetargu: 358.901,91 zł
Wartość dofinansowania z PROW: 75% wartości kosztów kwalifikowanych
Wartość środków własnych: 25% wartości kosztów kwalifikowanych
Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O., Roboty Budowlane Ryszard Ochmański, ul. Fredry 20/40, 87-800 Włocławek
 
Zakres projektu: boisko do piłki ręcznej o wymiarach szerokość 20 mb + wybiegi 2 x 1,0 m, długość 40,00 + wybiegi 2x2,0 m , na których zlokalizowano 2 boiska do piłki siatkowej o wymiarach szerokości 9,0 m długość 18,0 m oraz boisko do koszykówki o wymiarach szerokość 15,00 m, długość 28,00 m Nawierzchnia poliuretanowa wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnia boiska ograniczona będzie obrzeżem betonowym. Dojście do boiska stanowić będzie chodnik o szer. 2,0 m Odwodnienie boiska wykonane będzie za pomocą drenażu podziemnego z rur drenarskich. Wody technologiczne odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej. Uwaga: Wszelkie materiały budowlane i urządzenia wskazane w projekcie budowlanym mogą być zastąpione materiałami i urządzenia równoważnymi o nie gorszych parametrach technicznych.


Data rozpoczęcia realizacji zadania:  17.09.2010 r.
Data zakończenia realizacji zadania: 17.11.2010 r.

 

 

     
     

Odsłon: 5183