Rolnictwo
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.03.2009 r.
        Gmina Fabianki nalezy do dobrzyńskiego rejonu produkcji rolniczej o kierunku zbożowwo-przemysłowym z dużym udziałem ogrodnictwa podmiejskiego dla miasta Włocławska i nie tylko. Stanowi dobre zaplecze dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez uprawę na szeroką skalę warzyw i owoców. Wiodącą funkcją gminy jest zatem rolnictwo a funkcjami towarzyszącymi rozwojowi są: budownictwo mieszkaniowe oraz przemysł rolno-spożywczy, rzemiosło, tworzywa sztuczne Produkcja rolnicza i jej intesywny rozwój nie jest obojętny dla środowiska przyrodniczego i może prowadzić do zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Jest ona odpowiedzialna za zanieczyszczenia składnikami nawozowymi (N i P) zasobów wodnych, w tym wód gruntowych będących potencjalnym źródłem wody pitnej oraz znacznej części zasobów wód powierzchniowych. Dlatego też decydujący wpływ na ograniczenie tych zanieczyszczeń może mieć tylko wiedza i doświadczenie rolników oraz ich świadomość o potrzebie ochrony środowiska.

Odsłon: 3736