Informacja dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.09.2022 r.
info.png       Urząd Gminy Fabianki przypomina, iż z dniem 30 września 2022 roku upływa termin wpłaty III raty za ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku. Proszę pamiętać, iż opłata musi wpłynąć na konto urzędu najpóźniej 30 września. W przypadku nie uregulowania wpłaty lub dokonanie jej po terminie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty chyba, że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30 % kwoty podstawowej lub kwoty podanej w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021. Proszę o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy Fabianki: BS Kowal o/Szpetal Górny 14 9557 1032 0000 0518 2000 0001 Kontakt: tel. (54) 251-72-27; e-mail: edg(@)fabianki.pl
     Proszę o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy Fabianki: BS Kowal o/Szpetal Górny 14 9557 1032 0000 0518 2000 0001. Bliższych informacji w sprawach związanych z ważnością zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fabiankach, pokój nr 11 – I piętro, tel. (54) 251-72-27 e-mail: edg(at)fabianki.pl.

Odsłon: 73