Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie otwiera nową rekrutację dla Seniorów
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 09.09.2022 r.
eu_efs_rgb-1.jpg
     Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie otwiera od 12.09.2022 r. do 25.09.2022 r. nową rekrutację dla Seniorów. Serdecznie zapraszamy Seniorów 60+, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - z terenu Gminy Fabianki do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego projektu pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim”. 

Uczestnictwo w Dziennym Domu Pobytu obejmuje:
  • transport podopiecznego
  • 2 posiłki
  • dzienną opiekę 
  • aktywizację i integrację
  • zajęcia terapeutyczne: plastyczne, artystyczne, animacje, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia (zajęcia, warsztaty w kontakcie z naturą)
  • zajęcia indywidualne i grupowe m.in. z rehabilitantem i psychologiem
  • wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, wycieczki, spotkania, warsztaty
 
Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolne od pracy), maksymalnie do 8 godzin dziennie.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w DDP w Urszulewie; Urszulewo 32B 87-811 Fabianki od 8.30 do 15:00. telefonicznie pod nr tel. 503 845 270 w godz. od 9:00 do 14:00. Wnioski rekrutacyjne będą do pobrania na stronie Urzędu Gminy, oraz w DDP w Urszulewie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach w godz. od 9:00 do 14:00.


Do pobrania: Formularz zgłoszenia

 
  Projekt pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych).
 
efs_poziom_kolor.jpg 

Odsłon: 94