XXVIII sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 27.06.2022 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 4 lipca 2022 roku o godz. 9.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2022 roku.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy:
a) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fabianki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
1) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji RG oraz Klubu „Jedność” w sprawie przedłożonej informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2021 r.,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
8. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu na 2022 rok,
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie miejscowości  Nasiegniewo  oraz  dla działek położonych w miejscowości Zarzeczewo,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Duża, jednostka ewidencyjna Fabianki,
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący     
Rady Gminy Fabianki
Adam Rejmak       


Odsłon: 328