Raport o stanie Gminy Fabianki za rok 2021
Redaktor: Administrator   
Dodano: 27.06.2022 r.
ankieta.png     Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Fabianki zaprezentowany zostanie „Raport o stanie gminy Fabianki” w 2021 r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Raport podlega debacie, po której Rada Gminy Fabianki podejmie decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium za poprzedni rok budżetowy. Informujemy, iż w debacie nad Raportem mogą wziąć udział również mieszkańcy gminy. Wobec tego, zapraszamy zainteresowanych wzięciem udziału w debacie o dokonywanie zgłoszeń z zachowaniem zasad wynikających z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata nad Raportem odbędzie się dnia 4 lipca 2022 r. w sali sesyjnej UG Fabianki o godz. 9.00.
Do pobrania: Raport o stanie Gminy Fabianki za 2021 r.
 
Zasady udziału mieszkańców w debacie:
- pisemne zgłoszenie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy (Biuro Obsługi Rady - Urząd Gminy Fabianki, pok. nr 11)
- wzór zgłoszenia - zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób;
- termin składania zgłoszeń – najpóźniej w dniu 4 lipca 2022 r. do godz. 9.00
- w debacie głos zabrać może maksymalnie 15 mieszkańców.

Odsłon: 235