Projekt dla osób 60+: otwieramy nabór do 2 grupy
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 30.05.2022 r.
logo_ue.jpg
  Od 1 czerwca do 14 czerwca br. prowadzony będzie nabór uczestników do projektu grantowego pn. "Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki – II edycja". Mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia będą mogli przez 6 miesięcy skorzystać z wielu bezpłatnych form wsparcia m.in. ze spotkań z fizjoterapeutą, warsztatów z dietetykiem czy pojechać na bezpłatne wycieczki w regionie kujawsko-pomorskim. Zajęcia będą realizowane w nowej części budynku Urzędu Gminy Fabianki.

 
Nabór jest prowadzony do drugiej grupy uczestników, która będzie liczyła 15 osób. Przypominamy, że pierwsza 20-osobowa grupa rozpoczęła już zajęcia w projekcie w maju br.
 
Zainteresowanych udziałem we wparciu seniorów z gminy Fabianki zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i złożenia go w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki w terminie do 14 czerwca 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej:
 
1. Formularz rekrutacyjny Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki II edycja
2. Oświadczenie uczestnika Projektu objętego grantem II edycja
3. Oświadczenie - osoby potrzebującej wsparcia II edycja
4. Oświadczenie o zamieszkaniu II edycja
 
lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Fabianki pokój 20 (II piętro). W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentów oferujemy pomoc. Informacji o projekcie udzielamy od numerem telefonu 54 251 72 40.
 
Do projektu zapraszamy także seniorów z niepełnosprawnościami. Rozbudowany obiekt urzędu gminy jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (winda, sanitariaty).
 
Zajęcia będą obywały się od drugiej połowy czerwca 2022 r. do połowy grudnia 2022 r., około 2-3 razy w tygodniu.
 
Pełen zakres oferowanych w projekcie form wsparcia obejmuje:
• Zajęcia psychologiczne 30 godz. (po 2 godz. na uczestnika)
• Warsztaty taneczne 26 godz.
• Warsztaty gimnastyczne 26 godz. (m.in. nordic walking w plenerze)
• Warsztaty dietetyczne 12 godz.
• Warsztaty języka angielskiego 20 godz.
• Zajęcia artystyczne 20 godz.
• Zajęcia fizjoterapeutyczne 34 godz.
• Zajęcia kosmetyczne 30 godz.
• Warsztaty: Siłownia pamięci - trening umysłu dla seniora 16 godz.
• Piknik integracyjny w sierpniu
• Wycieczka jednodniowa do Bydgoszczy połączona z wizytą w Operze Nova
• Wycieczka jednodniowa na trasie Golub-Dobrzyń – Szafarnia - Brodnica
• Wycieczka do Toruniu
 
Gwarantujemy materiały szkoleniowe i warsztatowe dla każdego uczestnika. Projekt "Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki - II edycja" jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Dzięki temu udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są dla uczestników bezpłatne.
 
poziom_kolor.jpg

Odsłon: 165