XXVI sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.05.2022 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559), Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXVI sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 26 maja 2022 roku o godz. 12.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
4. Zapoznanie się z informacją Policji na temat stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku na terenie gminy.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
7. Analiza oceny zasobów pomocy społecznej.
8. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022 - 2029,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wilczeniec Fabiański – I,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nasiegniewo,
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ulicy Arentowicza 5/13 we Włocławku,  w udziale 2/3 części – należącym do Gminy Fabianki,
7) określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Fabianki w 2022 r.
8) uchwalenia statutu Gminy Fabianki.
10.  Interpelacje i zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12.  Sprawy różne.
13.  Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

 

Przewodniczący     
Rady Gminy Fabianki
  Adam Rejmak       


Odsłon: 217