Zapraszamy osoby 60+ z Fabianek do udziału w bezpłatnym projekcie
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 28.04.2022 r.
logo_ue.jpg

  Od 2 maja do 16 maja br. prowadzony będzie nabór uczestników do projektu grantowego pn. "Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki". Mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia będą mogli przez 6 miesięcy skorzystać z wielu bezpłatnych form wsparcia m.in. ze spotkań z fizjoterapeutą, warsztatów z dietetykiem czy pojechać na bezpłatne wycieczki w regionie kujawsko-pomorskim. Zajęcia będą realizowane w nowej części budynku Urzędu Gminy Fabianki.

 


Zainteresowanych udziałem we wparciu seniorów z sołectwa Fabianki zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i złożenia go w terminie do 16 maja 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej:
 
1. Formularz rekrutacyjny Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki   
2. Oświadczenie uczestnika Projektu objętego grantem
3. Oświadczenie - osoby potrzebującej wsparcia
4. Oświadczenie o zamieszkaniu
 
lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Fabianki pokój 20 (II piętro). W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentów oferujemy pomoc. Informacji o projekcie udzielamy pod numerem telefonu 54 251 72 40.
 
Dokumenty rekrutacyjne do Projektu można:
- złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Fabianki, w sekretariacie (II piętro, pokój nr 23),
- przesłać przez Platformę e-Puap na adres: /UGFabianki/skrytka,
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki z dopiskiem „Rekrutacja do projektu Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki” – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Fabianki.
 
Do projektu zapraszamy także seniorów z niepełnosprawnościami. Rozbudowany obiekt urzędu gminy jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościmi (winda, sanitariaty). 
 
Grupa uczestników będzie liczyła 20 osób. W przypadku, gdyby grupa nie została skompletowana, będziemy przyjmować także osoby z innych miejscowości gminy Fabianki.
 
 
 
Projekt "Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki" jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Dzięki temu udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są dla uczestników bezpłatne.
 
Zajęcia będą obywały się od drugiej połowy maja 2022 r. do końca listopada 2022 r. Pełen zakres oferowanych w projekcie form wsparcia obejmuje:
 • Zajęcia psychologiczne 40 godz. (po 2 godz. na uczestnika)
 • Warsztaty taneczne 26 godz.
 • Warsztaty gimnastyczne 26 godz. (m.in. nordic walking w plenerze)
 • Warsztaty dietetyczne 12 godz.
 • Warsztaty języka angielskiego 20 godz.
 • Zajęcia artystyczne 20 godz.
 • Zajęcia fizjoterapeutyczne 44 godz.
 • Zajęcia kosmetyczne 40 godz.
 • Warsztaty: Siłownia pamieci - trening umyslu dla seniora 16 godz.
 • Piknik integracyjny w sierpniu
 • Wycieczka jednodniowa do Bydgoszczy połączona z wizytą w Operze Nova
 • Wycieczka jednodniowa na trasie Golub-Dobrzyń (zwiedzanie Zamku Golubskiego) - Szafarnia (odwiedziny w Ośrodku Chopinowskim) - Brodnica (zwiedzanie miasta m.in. Ruin Zamku Krzyżackiego i Pałacu Anny Wazówny) 
  

poziom_kolor.jpg

Odsłon: 272