Wypłata dodatku osłonowego - II transza
Redaktor: Administrator   
Dodano: 22.04.2022 r.
kasa.jpg     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. w formie gotówkowej i przelewów bankowych nastąpi wypłata II transzy „dodatku osłonowego” dla osób, które złożyły wniosek w styczniu 2022 r. oraz pełna wysokość dodatku dla osób, których wniosek wpłynął do tut. Ośrodka w lutym 2022 r. Wypłata w formie gotówkowej będzie realizowana w kasie Urzędu Gminy Fabianki.

Odsłon: 101