Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw
Redaktor: Administrator   
Dodano: 08.05.2022 r.
baner_ceeb_zloz_deklaracje.jpg      Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację do dnia 30.06.2022 r. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można składać:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – korzystając z Profilu Zaufanego;
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Fabianki, pok. 12, I piętro

Poniżej znajdują się pliki deklaracji do pobrania dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych:

  • Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - plik do pobrania ==>

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

  • Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - plik do pobrania ==> 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

 

Przykłady wypełnionych deklaracji:

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji A: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf?877

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji B:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_-_wypelniona_v._1.2.pdf?990

Instrukcja jak wypełnić deklarację w formie elektronicznej:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701


Odsłon: 530