Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022
Redaktor: Administrator   
Dodano: 15.11.2021 r.
logo_lgd_zgl.jpg     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2022
Termin składania wniosków: od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 15.30
Miejsce składania wniosków
: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:
 
baner_leader_2020.png
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 


Odsłon: 190