Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka realizuje projekt KLUB MŁODZIEŻOWY AKTYWNI-KREATYWNI
Redaktor: Administrator   
Dodano: 15.10.2021 r.
     Do projektu zaprosiliśmy dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Fabianki w wieku od 6/7 do 18 lat. Grupę docelową stanowi 8 uczestników, każdy z nich został wyposażony w odpowiedni strój sportowy, materiały warsztatowe oraz przybory szkolne. Klub zyskał również nowy sprzęt sportowy do wykorzystania podczas zajęć.
    Podczas pobytu w Klubie Młodzieżowym dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach sportowych, w zajęciach warsztatowych, w indywidualnych i grupowych spotkaniach z pedagogiem oraz w zajęciach edukacyjnych ukierunkowanych na udzielanie pomocy w nauce. Dodatkowo w trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną wyjazdy na krytą pływalnię i do parku trampolin we Włocławku oraz spotkania ze sportowcami trenującymi na co dzień w UKS „Cyprianka”. Poprzez projekt chcemy pomóc młodym ludziom w znalezieniu pozytywnej pasji, która niesie za sobą wiele korzyści osobistych i społecznych.

Odsłon: 192