Konsultacje projektu uchwały w sprawie kąpielisk
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.02.2021 r.

konsultacje-spoleczne.jpg      Na mocy zarządzenia nr 15/2021 Wójta Gminy Fabianki w dniach od 01.02.2021 r. – 23.02.2021 r. prowadzone są konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2021 r. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w Urzędzie Gminy Fabianki (w godzinach pracy urzędu), przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: srodowisko(a)fabianki.pl w w/w terminie.


Do pobrania:
1. Projekt uchwały - pobierz
2. Formularz opiniowania projektu uchwały - pobierz


Odsłon: 65