Wydawanie skierowań w ramach programu POPŻ
Redaktor: Administrator   
Dodano: 19.01.2021 r.
info.png     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 tut. Ośrodek będzie wydawał skierowania dla osób, które nie przekraczają kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł oraz dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł. Skierowania będą wydawane w budynku Urzędu Gminy pokój nr 2 i 3.

Odsłon: 164