Ogłoszenie o naborze projektów OSI - Działanie 3.4
Redaktor: Administrator   
Dodano: 16.11.2020 r.
mapa_osi_wloclawek.jpg     W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych  

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 16 – 30 listopada 2020 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy.

Jednocześnie anuluje się nabór projektów na listę podstawową dla ww. działania przeprowadzony w terminie od 22.05.2020 r. do 05.06.2020 r.

Załączniki:
1. Wzór fiszki projektowej
2. Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

3. Kryteria wyboru projektów


Odsłon: 80