Dom Dziennego Pobytu - nabór do udziału w projekcie
Redaktor: Administrator   
Dodano: 16.10.2020 r.
plakat_nabor_dpd_2020.png
     Do Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie zapraszamy osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają opieki, a nie zawsze rodzina jest w stanie ją zapewnić, szczególnie w godzinach od 9:00 – 17:00.
     Oferujemy zajęcia integracyjne, rehabilitacyjne, rozrywkowe oraz wsparcie społeczne. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dojazd do Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie oraz posiłki.
Przy Dziennym Domu Pobytu będzie działać Centrum Usług Środowiskowych, w którym porady psychologiczne i prawnicze dostępne  będą dla wszystkich mieszkańców Gminy Fabianki znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych ubóstwem, a także dla osób z ich otoczenia.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela p. Edyta Zakrzewska pod numerem telefonu: 54 231-78-00. apisy przyjmowane będą do dnia 30 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Fabianki, pokój nr 2. Wnioski do pobrania osobiście w Urzędzie Gminy Fabianki lub na stronie Internetowej Gminy Fabianki pod adresem: www.fabianki.pl
 
Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy - pobierz
2. Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach projektu - pobierz
3. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

Odsłon: 349