Inteligentne Wioski - zacieranie granic
Redaktor: Administrator   
Dodano: 03.09.2020 r.
logo_stow_lornetka.png     Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka realizuje obecnie projekt „Inteligentne Wioski - zacieranie granic”. Ma on na celu wspomagać rozwój nowoczesnych wspólnot i społeczności lokalnych z obszarów wiejskich na których może być wdrażana koncepcja Inteligentnych Wiosek (Smart Villages). Jest to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które opierają się także na swoich istniejących zasobach i majątku, jak i na rozwijaniu nowych możliwości. Inteligentne wioski stawiają na umiejętności korzystania z e-usług, dostęp do e-zdrowia i innych podstawowych usług.
      Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do odpadów rolniczych, promocja lokalnych produktów wspieranych przez technologię i ICT, wdrażanie i czerpanie pełnych korzyści z inteligentnej specjalizacji projektów rolno-spożywczych, turystyki, działalności kulturalnej. Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób zainteresowanych zgłębianiem tematyki Inteligentnych Wiosek z terenu powiatu włocławskiego. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną spotkania celem przeprowadzenia ankiet oraz konsultacje społeczne, poświęcone wdrażaniu w gminach rozwiązań mających na celu upowszechnienie idei Inteligentnych Wiosek (Smart Villages) w zakresie:
- opracowania cyfrowych rozwiązań dotyczących świadczenia usług na obszarach wiejskich,
- możliwości wykorzystania turystyki wiejskiej do podniesienia statusu materialnego,
- możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Celem projektu jest wzrost świadomości oraz zaangażowania obywateli w inicjatywy lokalne w zakresie realizacji Inteligentnych Wiosek. Pierwsze spotkania już we wrześniu. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Konkurs FIO 2020 Priorytet 2-4.

Odsłon: 120