Uczniowski Klub Sportowy "Cyprianka" realizuje projekt pod nazwą KLUB MŁODZIEŻOWY "NA SPORTOWO"
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.08.2020 r.
fundusze_v2.jpg       Uczniowski Klub Sportowy "Cyprianka" realizuje projekt pod nazwą: KLUB MŁODZIEŻOWY „NA SPORTOWO”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Wartość projektu – 38 160 zł
ofinansowanie UE – 36 160 zł
Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


Grupą docelową projektu jest młodzież pochodząca z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 7-18 lat z terenu gminy Fabianki.
Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Cypriance, Cyprianka 107, 87-811 Fabianki
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia sportowe – halowe i outdoorowe. Preferowane dyscypliny – lekkoatletyka i gry zespołowe.
2. Zajęcia edukacyjne - na podstawie potrzeb i zainteresowań uczestników w tym: zapewnienie korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach kompetencji kluczowych (matematyka, jęz. angielski itp.)
3. Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne.

 

baner_fepr_wkp_lgd_efsue.png

 


Odsłon: 34