Odstrzał bobrów w Gminie Fabianki
Redaktor: Administrator   
Dodano: 31.07.2020 r.
logo_pzl.png       Polski Związek Łowiecki we Włocławku realizując Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 4 grudnia 2019 r., poz. 6744) informuje, że w okresie 3 lat, tj. do dnia 28.12.2022 w powiecie włocławskim, Koło Łowieckie Nr 59 „SZARAK” w Chełmicy, na terenie obwodu łowieckiego Nr 213 „Zbytkowo”, w gminie Fabianki będzie dokonywać odstrzału bobrów (6 szt. rocznie) .Odstrzał może być wykonywany wyłącznie w terminie od dnia 1 października do dnia 15 marca każdego roku.
     Powyższe nie dotyczy odstrzału bobrów dokonywanego na podstawie odrębnych, indywidualnych decyzji wydawanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na skutek pozytywnego rozpatrzenia wniosków składanych przez właścicieli gruntów, na których powstają szkody wyrządzane przez ten gatunek. W załączeniu zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) - pobierz.

Odsłon: 297