Informacja o uzupełnieniu i losowaniu składów ObKW
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.06.2020 r.
wybory.jpg      Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Fabianki obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 2, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki.
§ 3
W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 4
- Nr 5.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
we Włocławku I  

Odsłon: 253