Szacowanie strat powstałych w wyniku przymrozków wiosennych
Redaktor: Administrator   
Dodano: 08.06.2020 r.
info.png     W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie gminy Fabianki, Wójt Gminy prosi rolników o zgłaszanie szkód w uprawach rolnych, do Urzędu Gminy celem złożenia wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do oszacowania szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu weryfikacji powierzchni upraw i gospodarstwa rolnego. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat. Zgodnie z wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ i SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU DOKONUJE SIĘ POPRZEZ APLIKACJĘ PUBLICZNĄ, BEZ UDZIAŁU KOMISJI.

Kontakt:
Monika Amenda
pok. 12, I piętro,
tel. (54) 251-72-38
 
Do pobrania:
Wniosek o oszacowaniu szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska – przymrozki wiosenne
 

Odsłon: 550