Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Redaktor: Administrator   
Dodano: 15.06.2020 r.
wybory.jpg
      Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z póź. zm.) podaję do wiadomości publicznej, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. został sporządzony i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Fabianki, pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu. Spis wyborców będzie udostępniony od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zwierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
   

Odsłon: 128