Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dot. zasad higieny rąk
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.03.2020 r.
     logo_gis.jpgSzanowni Państwo, nawiązując do wpływających do Państwowej Inspekcji Sanitarnej interwencji rodziców/opiekunów prawnych dzieci, dotyczących braku zapewnienia w niektórych placówkach podstawowych środków do higieny osobistej w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi na ten problem na terenie Państwa obiektów.

Biorąc pod uwagę, że zachowanie higieny rąk jest najprostszą i jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania zakażeniom m.in. koronawirusem, w podległych placówkach należy zapewnić:

1. warunki, które umożliwią dzieciom, młodzieży i personelowi prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mydła w płynie oraz jednorazowych ręczników papierowych,

2. bieżącą czystość pomieszczeń higienicznosanitarnych, w tym utrzymać urządzenia sanitarne w dobrym stanie higieniczno-technicznym oraz zapewnić odpowiednią ilości papieru toaletowego.

Równolegle, uprzejmie proszę o promowania zasad prawidłowej higieny rąk w postaci upowszechniania dobrej praktyki tj. umieszczanie w widocznym miejscu przy umywalce instrukcji dotyczącej prawidłowego mycia rąk (dostępnej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak).

 

 

jak-skutecznie-myc-rece.jpg

 


Odsłon: 227