Ogłoszenie o naborze projektów OSI - Działanie 6.2
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.02.2020 r.
mapa_osi_wloclawek.jpg        W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne

kadry
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów
funkcjonalnych

    
      Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 12 – 26 lutego 2020 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy. Udział w niniejszym naborze mogą wziąć wyłącznie Wnioskodawcy miast ujętych w załączniku nr 2 do kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialne.


Załączniki:

1. Wzór fiszki projektowej
2. Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

3. Kryteria wyboru projektów
4. Stan alokacii środków

 


Odsłon: 474