Konsultacje projektu uchwały w sprawie kąpielisk
Redaktor: Administrator   
Dodano: 09.01.2020 r.
konsultacje-spoleczne.jpg        Na mocy zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Fabianki w dniach od 08.01.2020 r. – 30.01.2020 r. prowadzone są konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w Urzędzie Gminy Fabianki w sekretariacie (w godzinach pracy urzędu), przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: srodowisko(a)fabianki.pl w w/w terminie.
Do pobrania:
1. Projekt uchwały - pobierz
2. Formularz opiniowania projektu uchwały - pobierz
Odsłon: 489