Procedura zgłaszania znalezienia padłego dzika
Redaktor: Administrator   
Dodano: 02.12.2019 r.

logo_piw.jpg      Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje o procedurze zgłaszania znalezienia padłego dzika na terenie powiatu włocławskiego:

Znalezienie dzika przy drodze:
1. Powiadomienie w trybie pilnym Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku o tym fakcie, wraz ze wskazaniem miejsca znalezienia zwłok.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku zabiera zwłoki dzika, znakuje je oraz sporządza niezbędną dokumentację a następnie zwłoki przewożone są do wyznaczonego Zakładu Utylizacyjnego, w celu pobranie próbek w kierunku Afrykańskiego pomoru świń ( ASF ) oraz utylizacji zwłok.
3. Koszty za utylizację dzika ponosi zarządca drogi, na terenie której zwłoki dzika zostały znalezione. O tym fakcie w formie pisemnej Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje zarządcę drogi wraz z prośbą o potwierdzenie przez stronę przyjęcia zobowiązania za utylizację.
4. Próbki pobrane od padłego dzika przekazywane są do badania w wyznaczonym laboratorium.

Znalezienie dzika na terenie gminy
1. Powiadomienie w trybie pilnym Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku o tym fakcie, wraz ze wskazaniem miejsca znalezienia zwłok.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku zabiera zwłoki dzika, znakuje je oraz sporządza niezbędną dokumentację a następnie zwłoki przewożone są do wyznaczonego Zakładu Utylizacyjnego, w celu pobranie próbek w kierunku Afrykańskiego pomoru świń ( ASF ) oraz utylizacji zwłok.
3. Koszty za utylizację dzika ponosi gmina, na terenie której znaleziono zwłoki dzika. O tym fakcie w formie pisemnej Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje gminę wraz z prośbą o potwierdzenie przez stronę przyjęcia zobowiązania za tą utylizację.
4. Próbki pobrane od padłego dzika przekazywane są do badania w wyznaczonym laboratorium.
 
Dane do kontaktu:
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku:
Maciej Bachurski 696 492 872
2. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku:
Andrzej Klimowski 696 492 873
3. St. Inspektor wet. PIW Włocławek:
Beata Sapierzyńska 664 926 136

Odsłon: 551