Wydawanie skierowań
Redaktor: Administrator   
Dodano: 29.11.2019 r.
info.png    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 tut. Ośrodek będzie wydawał skierowania dla osób, które nie przekraczają kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł oraz dla osoby w  rodzinie 1056 zł. Skierowania będą wydawane w budynku Urzędu Gminy pokój nr 2 i 3 od dnia 02.12.2019 r.

Odsłon: 194