Wyjaśnienia dotyczące zmiany konta do opłat za odbiór odpadów komunalnych
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 25.10.2019 r.
info.png
   Informujemy, że nowy numer konta bankowego: 91 9557 1032 2011 0600 0518 0015 BS Kowal o/Szpetal Górny dotyczy wyłącznie opłaty za odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych. Nie dotyczy opłaty za odbiór odpadów z firm!
 
  Wpłaty od osób fizycznych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za październik 2019 r. dokonane na wcześniejszy rachunek bankowy obowiązujący przed 7 października br. są ważne i zostaną przeksięgowane na obowiązujące konto.

Odsłon: 202