Zmiana rachunku bankowego do opłat za odpady!
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 08.10.2019 r.
recycling_info.jpg

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 października 2019 r. następuje zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy regulować opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę dokonywać na rachunek bankowy nr:

91 9557 1032 2011 0600 0518 0015

Zmiana wynika z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), w której ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


Odsłon: 382