Przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
Redaktor: Administrator   
Dodano: 16.09.2019 r.
wybory.jpg       Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Fabianki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 1, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki.
§ 3
W dniu 19 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
we Włocławku I   

Agata Pyrzyńska  

Odsłon: 398