Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje
Redaktor: Administrator   
Dodano: 08.05.2019 r.
recycling_info.jpg        Urząd Gminy Fabianki informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Fabianki. Na dzień 30 kwietnia 2019 r. deklaracje złożono na 8231 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Fabianki zameldowanych jest 9793 osób.
      Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Tym samym informujemy, iż do dnia 03.06.2019 r. oczekujemy na mieszkańców naszej Gminy, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość.
     Od dnia 04.06.2019 r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
      Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabianach w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Fabiankach lub wysłać pocztą.

Odsłon: 401