Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji w Bogucinie
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 14.03.2019 r.
ue_efrr_rgb-1.jpg
   W dniu 13 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów infastrukturalnych i społecznych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
   Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Fabianki, reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Słomskiego i Skarbnik Wiesławę Prajwos. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap".

 

Projekt obejmuje kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin, która umożliwi odprowadzenie ścieków z terenu nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych. Wpłynie również na dostosowanie rozwiązań gospodarki ściekowej do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia poziomu skanalizowania gminy Fabianki.

Kosztorysowa wartość zadania to niemal 1,7 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Fabianki otrzyma dofinasowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł. Roboty budowlane przewidzane są do połowy roku 2020.

 


umowy_13.03.2019.jpg

Źródło zdjęcia: www.kujawsko-pomorskie.pl 


Odsłon: 253