Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redaktor: Administrator   
Dodano: 07.03.2019 r.
recycling_info.jpg      Urząd Gminy Fabianki zawiadamia, iż zgodnie z uchwałą nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. wprowadzone zostały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:
• odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
• odpady komunalne zbierany w sposób zmieszany – 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
 
                         
                                 Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 roku 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi być samofinansujący się, czyli wpłaty z opłat, których Państwo dokonujecie za odbiór odpadów komunalnych muszą pokryć wszystkie wydatki związane z obsługą systemu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a mianowicie:
•    odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
•    utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów;
•    obsługę administracyjną systemu;
•    edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat związana jest ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  odpadami komunalnymi w gminie tj.: rosnące ceny energii, transportu oraz składowania odpadów.

Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Obowiązek złożenia nowej deklaracji pojawia się w przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, śmierć, wyjazd lub powrót  zza granicy, przeprowadzka), zmiany sposobu gromadzenia odpadów, sprzedaż nieruchomości lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności majach wpływ na określenie wysokości opłaty. Na zgłoszenie ww. faktu właściciel nieruchomości lub jej użytkownik ma 14 dni od zaistnienia zmiany.

Wpłaty należy dokonywać w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej, kasie Urzędu (w godzinach urzędowania) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Fabianki: 14 9557 1032 0000 0518 2000 0001

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnego, Fabianki 87B lub pod nr tel. (54) 231-60-06, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Odsłon: 601