Konsultacje projektu uchwały w sprawie kąpielisk
Redaktor: Administrator   
Dodano: 08.01.2019 r.
info.png      Na mocy zarządzenia nr 3/2019 Wójta Gminy Fabianki w dniach od 08.01.2019 r. – 30.01.2019 r. prowadzone są konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w Urzędzie Gminy Fabianki w sekretariacie (w godzinach pracy urzędu), przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: srodowisko(a)fabianki.pl w w/w terminie.

Odsłon: 235