Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze
Redaktor: Administrator   
Dodano: 04.01.2019 r.
baner_czyste_powietrze.jpg     WFOŚiGW w Toruniu ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji Programu oraz dostosowaniu systemów informatycznych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.
      Dotyczy to zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Przewidujemy, że wznowienie naboru wniosków nastąpi do 31 stycznia 2019 r.  O wznowieniu Programu będziemy niezwłocznie informować na naszej stronie internetowej.

Odsłon: 355